Harmonogram prác v 3. týždni 2020

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Limbová  zmladzovací a presvetľovací rez krov
 Stredisko 422   
 THK  zmladzovací a presvetľovací rez krov
 Stredisko 423  
 Starohorská -  Kosodrevina

 zmladzovací a presvetľovací rez krov a  odstránenie náletových drevín

 

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !