Harmonogram prác v 28. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 28. týždni (8.07.2024 - 14.07.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Petelenova kosenie a hrabanie trávnikov
Horné záhrady kosenie a hrabanie trávnikov 
Komenského kosenie a hrabanie trávnikov
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Jegorovova kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Nová kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Poľná kosenie a hrabanie trávnikov
THK kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska  kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
M. Bela kosenie a hrabanie trávnikov 
Kráľovoholská kosenie a hrabanie trávnikov 
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov

Partneri

 Mesto Banská Bystrica