Harmonogram prác v 28. týždni 2022

V 28. týždni (11.7.2022 - 17.7.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

Stredisko 421 Plánovaný výkon
lokalita mesto rez živých plotov
29. augusta rez živých plotov
Hungaria rez živých plotov
lokalita širšie centrum mesta vyplievanie záhonov
kataster Banská Bystrica polievanie
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Wolkerova rez živých plotov
lokalita Fončorda vyplievanie záhonov
lokalita Radvaň, Fončorda polievanie
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita Sásová rez živých plotov
lokalita Sásová vyplievanie záhonov
lokalita Sásová polievanie