Harmonogram prác v 27. týždni 2021

V 27. týždni (5.7.2021 - 11.7.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
Na Graniari dokosenie trávnikov
Astrová dokosenie trávnikov
Azalková dokosenie trávnikov
Školská dokosenie trávnikov
Jegorovova dokosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP hrabanie trávnikov
Bakossova dokosenie a hrabanie trávnikov
Severná dokosenie a hrabanie trávnikov
29. augusta  rez živých plotov
Park OUNZ rez živých plotov
Trieda SNP 2  rez živých plotov
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Poľná hrabanie trávnikov
Mládežnícka dokosenie trávnikov
THK hrabanie trávnikov
Spojová hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska hrabanie trávnikov
Mládežnícka rez živých plotov
Slnečná rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Rudohorská hrabanie trávnikov
Javornícka dokosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová  rez živých plotov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!