Harmonogram prác v 27. týždni 2020

V 27. týždni (29.6.2020 - 5.7.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Skuteckého kosenie trávnikov
Horné Záhrady kosenie trávnikov
M. Rázusa kosenie trávnikov
T. Vansovej kosenie trávnikov
Kollárova kosenie trávnikov
Bakossova hrabanie pokosenej trávy
Tr. SNP rez živých plotov
M. Rázusa, T. Vansovej ošetrenie záhonov ruží
lokalita strediska 421 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Kalinčiakova kosenie trávnikov
Zelená kosenie trávnikov
Tichá kosenie trávnikov
Poľná kosenie trávnikov
MŠ Radvanská 26 kosenie trávnikov
MŠ Radvanská 28 kosenie trávnikov
Cintorín Kremnička - dedina kosenie trávnikov
Mládežnícka hrabanie pokosenej trávy
Šalgotarjánska dokosenie a hrabanie pokosenej trávy
Trieda Hradca Králové hrabanie pokosenej trávy
Švermova rez živých plotov
lokalita strediska 422 ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Mateja Bela kosenie trávnikov
Ružová kosenie trávnikov
Ul. mladých budovateľov kosenie trávnikov
Magurská rez živých plotov
lokalita strediska 423 ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!