Harmonogram prác v 26. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 25. týždni (17.06.2024 - 23.06.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Pod rybou kosenie a hrabanie trávnikov
Hronské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov 
Jegorova kosenie a hrabanie trávnikov
29. augusta kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov 
Park pod pamätníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie Slobody kosenie a hrabanie trávnikov
ČSA kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
THK kosenie a hrabanie trávnikov
Zelená  kosenie a hrabanie trávnikov
Tichá kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov 
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica