Harmonogram prác v 26. týždni 2021

V 26. týždni (28.6.2021 - 4.7.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Na Graniari kosenie trávnikov
Astrová kosenie trávnikov
Azalková kosenie trávnikov
Školská kosenie trávnikov
Jegorovova dokosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP dokosenie a hrabanie trávnikov
Bakossova dokosenie a hrabanie trávnikov
Severná dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Mesto starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Poľná kosenie trávnikov
Mládežnícka kosenie trávnikov
Kalinčiakova hrabanie trávnikov
Slnečná dokosenie a hrabanie trávnikov
THK dokosenie a hrabanie trávnikov
Spojová hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska dokosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Radvanská 26 rez živých plotov
MŠ Radvanská 28 rez živých plotov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská kosenie trávnikov
Kapitána Jaroša kosenie trávnikov
Rudelinova kosenie trávnikov
Haškova hrabanie trávnikov
Na Plaváreň hrabanie trávnikov
Na Tále hrabanie trávnikov
Javornícka dokosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!