Harmonogram prác v 24. týždni 2020

V 24. týždni (8.6.2020 - 14.6.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
ul. ČSA kosenie trávnikov
Robotnícka kosenie trávnikov
Železničiarska kosenie trávnikov
Trieda SNP I + II hrabanie pokosenej trávy
Gaštanová hrabanie pokosenej trávy
Limbová hrabanie pokosenej trávy
Lipová hrabanie pokosenej trávy
Povstalecká hrabanie pokosenej trávy
Podlavická hrabanie pokosenej trávy
Javorová hrabanie pokosenej trávy
Mestský park kosenie trávnikov
M. Rázusa - II. časť ošetrenie okrasných čerešní
Nám. Slobody vysadenie letničiek
Na Uhlisku odstraňovanie dvojročiek a príprava záhona a vysadenie letničiek
Park pod pamätníkom odstraňovanie dvojročiek a príprava záhona a vysadenie letničiek
Parčík Hungária rez živých plotov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská kosenie trávnikov
Oremburská kosenie trávnikov
Tulská hrabanie pokosenej trávy
Radvanská hrabanie pokosenej trávy
Nám. Ľ. Štúra hrabanie pokosenej trávy
Jilemnického rez živých plotov
Podháj rez živých plotov
Zvolenská cesta - kruhy príprava záhona a vysadenie letničiek
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská kosenie trávnikov
Pieninská kosenie trávnikov
Kráľovohoľská hrabanie pokosenej trávy
MŠ Magurská rez živých plotov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!