Harmonogram prác v 23. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 23. týždni (03.06.2024 - 09.06.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov 
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov 
Cesta k Smrečine kosenie a hrabanie trávnikov 
Na Uhlisku kosenie a hrabanie trávnikov 
Golianova kosenie a hrabanie trávnikov 
Jesenského kosenie a hrabanie trávnikov 
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov 
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov 
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Oremburská kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Nám. Ľ. Štúra kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Gorkeho kosenie a hrabanie trávnikov
kpt. Nálepku kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov 
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov 
Strážovská kosenie a hrabanie trávnikov 
Rudohorská kosenie a hrabanie trávnikov 
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov