Harmonogram prác v 23. týždni 2021

V 23. týždni (7.6.2021 - 13.6.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Lipová kosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká kosenie a hrabanie trávnikov
Javorová kosenie a hrabanie trávnikov
Podlavická cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Limbová dokosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová dokosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Buková kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na Lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP rez živých plotov
Jesenského rez živých plotov
lokalita Mesto príprava záhonov a vysádzanie letničiek
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov
Oremburská kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna hrabanie trávnikov
Havranské hrabanie trávnikov
THK kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Spojová dokosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
Švermova hrabanie trávnikov
Krematórium kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská stredový pás kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Beskydská dokosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska dokosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská dokosenie a hrabanie trávnikov
Gerlachovská dokosenie a hrabanie trávnikov
Chabenecká dokosenie a hrabanie trávnikov
Ružová hrabanie trávnikov
Mladých Budovateľov hrabanie trávnikov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!