Harmonogram prác v 23. týždni 2020

V 23. týždni (1.6.2020 - 7.6.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP II kosenie trávnikov
Viestova hrabanie pokosenej trávy
Hviezdoslavova hrabanie pokosenej trávy
Gaštanová kosenie trávnikov
Limbová kosenie trávnikov
Lipová kosenie trávnikov
Povstalecká kosenie trávnikov
Podlavická kosenie trávnikov
Javorová kosenie trávnikov
Mestský park kosenie trávnikov
Cintorín Šalková kosenie trávnikov
M. Rázusa - II. časť ošetrenie okrasných čerešní
Parčík OÚNZ odstraňovanie dvojročiek a príprava záhona a vysadenie letničiek
Nám. Slobody odstraňovanie dvojročiek a príprava záhona
Parčík OÚNZ rez živých plotov
Parčík Hungária rez živých plotov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Tulská kosenie trávnikov
Radvanská hrabanie pokosenej trávy
Nám. Ľ. Štúra hrabanie pokosenej trávy
Internátna hrabanie pokosenej trávy
Jilemnického rez živých plotov
Kremnička príprava záhona a vysadenie letničiek
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sitnianska kosenie trávnikov
Rudohorská stredový pás kosenie trávnikov
Magurská kosenie trávnikov
Rudohorská rez živých plotov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!