Harmonogram prác v 22. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 22. týždni (27.05.2024 - 02.06.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov 
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov 
Katovná kosenie a hrabanie trávnikov 
M. Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov 
T. Vansovej kosenie a hrabanie trávnikov 
Kuzmányho kosenie a hrabanie trávnikov 
Národná kosenie a hrabanie trávnikov 
Skuteckého kosenie a hrabanie trávnikov 
Šoltésovej kosenie a hrabanie trávnikov 
Horná kosenie a hrabanie trávnikov 
Nám SNP kosenie a hrabanie trávnikov 
Kollárova kosenie a hrabanie trávnikov 
parko pod pämatníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov 
Československej armády kosenie a hrabanie trávnikov 
Robotnícka kosenie a hrabanie trávnikov 
Nám. slobody kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov 
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Gorkeho kosenie a hrabanie trávnikov
Kapitána Nálepku kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov 
Chabenecká kosenie a hrabanie trávnikov 
Dedinská kosenie a hrabanie trávnikov 
Rudohorská kosenie a hrabanie trávnikov 
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov 
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov 
Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov