Harmonogram prác v 22. týždni 2023

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 22. týždni (29.05.2023 - 04.06.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Komenského kosenie a hrabanie trávnikov
A. Matušku kosenie a hrabanie trávnikov
Prof. Sáru kosenie a hrabanie trávnikov
Petelenova kosenie a hrabanie trávnikov
Severná kosenie a hrabanie trávnikov
Tr. SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Lipová kosenie a hrabanie trávnikov
Javorová kosenie a hrabanie trávnikov
Limbová kosenie a hrabanie trávnikov
Lúčičky  kosenie a hrabanie trávnikov
Na lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
Buková kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita centrum mesta Banská Bystrica vysádzanie kvetinových záhonov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Šalkotariánska hrabanie trávnikov
Podháj hrabanie trávnikov
Sládkovičova hrabanie trávnikov
Zelená kosenie a hrabanie trávnikov
NĽŠ kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda/Radvaň vysádzanie kvetinových záhonov 
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská hrabanie trávnikov
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Mateja Bela kosenie a hrabanie trávnikov
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov
Kráľovoholská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová vysádzanie kvetinových záhonov