Harmonogram prác v 23. týždni 2022

V 23. týždni (6.6.2022 - 12.6.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné.

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Kuzmányho kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Kalváriou kosenie a hrabanie trávnikov
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Rybou kosenie a hrabanie trávnikov
Golianova kosenie a hrabanie trávnikov
Na Starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Na Uhlisku kosenie a hrabanie trávnikov
Boženy Němcovej kosenie a hrabanie trávnikov
Jesenského kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova kosenie a hrabanie trávnikov
Timravy kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Švermova hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabamie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie a hrabamie trávnikov
Nová kosenie a hrabamie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Strážovská kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Beskydská hrabanie trávnikov
Gerlachovská hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov