Harmonogram prác v 22. týždni 2021

V 22. týždni (31.5.2021 - 6.6.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Limbová kosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová kosenie a hrabanie trávnikov
Skuteckého kosenie a hrabanie trávnikov
Šoltésovej kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Buková kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na Lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Podlavice kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Skubín kosenie a hrabanie trávnikov
Cintorín Majer kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova hrabanie trávnikov
Hronské predmestie hrabanie trávnikov
Na Starej tehelni hrabanie trávnikov
Nám. SNP rez živého plotu
Nám. Štefana Moyzesa rez živého plotu
Jesenského rez živých plotov
Švantnerova rez živého plotu
lokalita Mesto príprava záhonov a vysádzanie letničiek
   
   
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Havranské kosenie a hrabanie trávnikov
THK kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Spojová dokosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
Švermova dokosenie hrabanie trávnikov
Krematórium kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň príprava záhonov a vysádzanie letničiek
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Beskydská kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov
Chabenecká kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov
Ružová dokosenie a hrabanie trávnikov
Mladých Budovateľov dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová príprava záhonov a vysádzanie letničiek

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!