Harmonogram prác v 22. týždni 2020

V 22. týždni (25.5.2020 - 31.5.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie trávnikov
Viestova kosenie trávnikov
Timravy kosenie trávnikov
Jesenského kosenie trávnikov
MŠ 9. mája kosenie trávnikov
Cintorín Podlavice kosenie trávnikov
ul. 9. mája hrabanie pokosenej trávy
Belušova hrabanie pokosenej trávy
M. Rázusa - II. časť ošetrenie okrasných čerešní
Nám. SNP odstraňovanie dvojročiek a príprava záhona
Kruhový objazd Európa príprava záhona a výsadba letničiek
Nám. Slobody príprava záhona a výsadba letničiek
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Radvanská kosenie trávnikov
Nám. Ľ. Štúra kosenie trávnikov
Internátna kosenie trávnikov
Jilemnického rez živých plotov
Poľná vysadenie letničiek
THK vysadenie letničiek
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie trávnikov
Sitnianska kosenie trávnikov
Rudohorská vysadenie letničiek
Kráľovohoľská vysadenie letničiek

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!