Harmonogram prác v 21. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 21. týždni (20.05.2024 - 26.05.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov 
Katovná kosenie a hrabanie trávnikov 
M. Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov 
T. Vansovej kosenie a hrabanie trávnikov 
Kuzmányho kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov 
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Pršianska cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sásovská cesta kosenie a hrabanie trávnikov 
Rudlová kosenie a hrabanie trávnikov 
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov 
Mladých Budovateľov kosenie a hrabanie trávnikov 
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov 
Rudlovská kosenie a hrabanie trávnikov 
Fatranská kosenie a hrabanie trávnikov 
lokalita stará Sásová kosenie a hrabanie trávnikov