Harmonogram prác v 21. týždni 2020

V 21. týždni (18.5.2020 - 24.5.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie trávnikov
Belušova kosenie trávnikov
Hronské predmestie kosenie trávnikov
M. Rázusa ošetrenie okrasných čerešní
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sládkovičova hrabanie pokosenej trávy
Podháj hrabanie pokosenej trávy
Mládežnícka hrabanie pokosenej trávy
Bernolákova kosenie trávnikov
Radvanská kosenie trávnikov
Švermova kosenie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Karpatská kosenie trávnikov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!