Harmonogram prác v 20. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 20. týždni (13.05.2024 - 19.05.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Severná kosenie a hrabanie trávnikov 
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov 
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov 
Na Graniari kosenie a hrabanie trávnikov 
Astrová kosenie a hrabanie trávnikov 
Azalková kosenie a hrabanie trávnikov 
Školská kosenie a hrabanie trávnikov 
Buková kosenie a hrabanie trávnikov 
lokalita mesto výsadba letničkových záhonov
Mlynská kosenie a hrabanie trávnikov 
Na čiertolí kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Zvolenská cesta kosenie a hrabanie trávnikov 
Poľná kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda výsadba letničkových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov 
Královohoľská kosenie a hrabanie trávnikov 
Mateja Bela kosenie a hrabanie trávnikov 
lokalita Sásová výsadba letničkových záhonov