Harmonogram prác v 20. týždni 2023

V 20. týždni (15.05.2023 - 21.05.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Golianova kosenie a hrabanie trávnikov
Na Uhlisku kosenie a hrabanie trávnikov
Jesenského kosenie a hrabanie trávnikov
Tr. SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita centrum mesta Banská Bystrica vyplievanie kvetinových záhonov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Spojová kosenie a hrabanie trávnikov
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov
Oremburská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda/Radvaň vyplievanie kvetinových záhonov 
lokalita Radvaň nakladanie a zber kôp po občanoch
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová vyplievanie kvetinových záhonov