Harmonogram prác v 20. týždni 2022

V 20. týždni (16.5.2022 - 22.5.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné.

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
Na starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Hronské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Limbová kosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová kosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Spojová kosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotariánska kosenie a hrabanie trávnikov
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov