Harmonogram prác v 21. týždni 2022

V 21. týždni (23.5.2022 - 29.5.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné.

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Komenského  kosenie a hrabanie trávnikov
Profesora Sáru kosenie a hrabanie trávnikov
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov
Školská kosenie a hrabanie trávnikov
Na Graniary kosenie a hrabanie trávnikov
Park pod pamätníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Severná hrabanie trávnikov
Ul. 9. mája hrabanie trávnikov
Pod Urpínom hrabanie trávnikov
Hviezdoslavova hrabanie trávnikov
Viestova hrabanie trávnikov
Hronské predmetstie hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Tichá kosenie a hrabanie trávnikov
Zelená kosenie a hrabanie trávnikov
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Mateja Bela kosenie a hrabanie trávnikov
Karaľovohoľská kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská kosedrevina - cestičky kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Rudlová kosenie a hrabanie trávnikov