Harmonogram prác v 20. týždni

V 20. týždni (11.5.2020 - 17.5.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Severná kosenie trávnikov
Medokýš, Štiavničky kosenie trávnikov
M. Rázusa ošetrenie okrasných čerešní
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sládkovičova kosenie trávnikov
Podháj kosenie trávnikov
Družby hrabanie pokosenej trávy
Okružná hrabanie pokosenej trávy
Mládežnícka hrabanie pokosenej trávy
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka kosenie trávnikov
Karpatská kosenie trávnikov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!