Harmonogram prác v 2. týždni 2021

V 2. týždni (11.1.2021 - 17.1.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park odstraňovanie náletov v skupinách krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna 23 zmladzovací a presvetľovací rez krov
Tulská 10 zmladzovací a presvetľovací rez krov
stredisko 422 výrub stromov podľa právoplatného rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Jakubská cesta zmladzovací a presvetľovací rez krov
Cintorín Jakub zmladzovací a presvetľovací rez krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!