Harmonogram prác v 19. týždni 2023

V 19. týždni (08.05.2023 - 14.05.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Kapitulská kosenie a hrabanie trávnikov
PPP SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Nám. Slobody kosenie a hrabanie trávnikov
ČSA kosenie a hrabanie trávnikov
Robotnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Kukučinova kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita centrum mesta Banská Bystrica nakladanie a zber kôp po občanoch
lokalita centrum mesta Banská Bystrica vyplievanie kvetinových záhonov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Spojová kosenie a hrabanie trávnikov
Nová kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov
Kyjevské nám./Moskovská/Poľná - prepoj kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda/Radvaň vyplievanie kvetinových záhonov 
lokalita Fončorda nakladanie a zber kôp po občanoch
lokalita Radvaň nakladanie a zber kôp po občanoch
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová vyplievanie kvetinových záhonov
lokalita Sásová nakladanie a zber kôp po občanoch