Harmonogram prác v 19. týždni 2021

V 19. týždni (10.5.2021 - 16.5.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
ul. 9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova kosenie a hrabanie trávnikov
Hronské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Na Starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Mesto ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Strážovská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!