Harmonogram prác v 19. týždni 2020

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Skuteckého kosenie trávnikov
Kollárova  kosenie trávnikov
T. Vansovej kosenie trávnikov
M. Rázusa
kosenie trávnikov
Partizánska cesta
kosenie trávnikov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Družby kosenie trávnikov
Okružná kosenie trávnikov
Mládežnícka kosenie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
M. Bela kosenie trávnikov
Rudlovská cesta kosenie trávnikov
Ružová kosenie trávnikov
Ml. budovateľov kosenie trávnikov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!