Harmonogram prác v 18. týždni 2021

V 18. týždni (3.5.2021 - 9.5.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
lokalita Mesto údržba mobiliáru
Nám. SNP kosenie trávnikov
Nám. Š. Moyzesa kosenie trávnikov
Národná kosenie trávnikov
Mestský park jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Mesto ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Cintorín Rakytovce orez brezy
Jilemnického kosenie trávnikov
Wolkerova kosenie trávnikov
kpt. Nálepku kosenie trávnikov
Malachovská cesta kosenie trávnikov
Poľná kosenie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
MŠ Tatranská vysadenie drevín
Rudohorská stredový pás kosenie trávnikov
Dedinská kosenie trávnikov
lokalita Sásová jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Sásová ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!