Harmonogram prác v 18. týždni

V 18. týždni (27.4.2020 - 3.5.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Rímsko-katolícky cintorín kosenie trávnikov
Národná   kosenie trávnikov
Nám. SNP kosenie trávnikov
Nám. Š. Moyzesa kosenie trávnikov
ul. 29. augusta kosenie trávnikov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sládkovičova kosenie trávnikov
 Poľná kosenie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
  zber konárov a kôp po orezoch
  jarné vyhrabávanie trávnikov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!