Harmonogram prác v 17. týždni 2023

V 17. týždni (24.04.2023 - 30.04.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Lazovná kosenie a hrabanie trávnikov
Katovná kosenie a hrabanie trávnikov
M. Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov
T. Vansovej kosenie a hrabanie trávnikov
Partizánska cesta  kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita centrum mesta Banská Bystrica nakladanie a zber kôp po občanoch
lokalita centrum mesta Banská Bystrica vyplievanie  a prihnojovanie kvetinových záhonov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Nešporova kosenie a hrabanie trávnikov
Poľná kosenie a hrabanie trávnikovv
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda/Radvaň vyplievanie a prihnojovanie kvetinových záhonov 
lokalita Fončorda nakladanie a zber kôp po občanoch
lokalita Radvaň nakladanie a zber kôp po občanoch
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Beskydská kosenie a hrabanie trávnikov
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Fatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Chabenecká kosenie a hrabanie trávnikov
Dedinská kosenie a hrabanie trávnikov
Rudohorská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová vyplievanie a prihnojovanie kvetinových záhonov
lokalita Sásová nakladanie a zber kôp po občanoch