Harmonogram prác v 17. týždni 2022

V 17. týždni (25.4.2022 - 1.5.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Národná údržba kvetinových záhonov
Námestie SNP údržba kvetinových záhonov
Námestie Slobody údržba kvetinových záhonov
Tr. SNP výsadba
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Jilemnického ošetrenie drevín, krov rezom
Bernolákova ošetrenie drevín, krov rezom
Švermova ošetrenie drevín, krov rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Dedinská výsadba drevín, krov
Kostiviarska cintorín ošetrenie drevín rezom

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!