Harmonogram prác v 17. týždni 2021

V 17. týždni (26.4.2021 - 2.5.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Partizánska cesta 62 vysadenie živého plota
Vojenský cintorín Majer dosadenie živého plota
Hrob j. Bottu odstránenie krušpánu a vysadenie tisov
lokalita Mesto údržba mobiliáru
Mestský park jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Mesto ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Fončorda ošetrovanie drevín pre Pedersen
Internátna presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Cintorín Rakytovce orez brezy
lokalita Fončorda, Radvaň jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Jelšový hájik ošetrovanie drevín
Magurská ošetrovanie drevín
lokalita Sásová jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Sásová ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!