Harmonogram prác v 16. týždni 2022

V 16. týždni (18.4.2022 - 24.4.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Nám. Štefana Moyzesa ošetrenie drevín rezom
Na Uhlisku DOS ošetrenie drevín rezom
Tr. SNP výsadba drevín, krov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Jilemnického ošetrenie sakúr (čerešní) rezom
Zvolenská cesta výsadba drevín, krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
MŠ Odbojárov výsadba drevín, krov
Cesta k nemocnici vyplievanie záhonov
Kráľovohoľská vyplievanie záhonov
Rudohorská vyhrabávanie lísta
Starohorská výsadba drevín, krov
Uľanská cesta ošetrenie drevín rezom
MŠ Magurská  odstraňovanie náletov 

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!