Harmonogram prác v 15. týždni 2022

V 15. týždni (11.4.2022 - 17.4.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
9. mája výsadba drevín, krov
Kukučínova ošetrenie drevín rezom, výsadba drevín, krov
Hronské predmestie ošetrenie drevín rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Jilemnického ošetrenie sakúr (čerešní) rezom
Švermova výsadba drevín, krov
Tulská výsadba drevín, krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudlovská cesta ošetrenie drevín rezom
Krivánska ošetrenie drevín rezom
Kostiviarsky cintorín ošetrenie drevín rezom

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!