Harmonogram prác v 14. týždni 2022

V 14. týždni (4.4.2022 - 10.4.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
9. Mája výsadba drevín, krov
Štadlerovo nábrežie výsadba drevín, krov
Hronské predmestie ošetrenie drevín rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
lokalita Fončorda ošetrenie sakúr (čerešní) rezom
MŠ Radvanská 26 presvetlovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie drevín
Internátna presvetlovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie drevín
Mládežnícka ošetrenie drevín rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ružová ošetrenie drevín rezom
Magurská ošetrenie drevín rezom

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!