Harmonogram prác v 14. týždni 2021

V 14. týždni (5.4.2021 - 11.4.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Tr. SNP 48 ošetrenie stromu rezom pomocou HP 13
Komenského 12 ošetrenie stromov rezom pomocou HP 13
Povstalecká ošetrovanie drevín
lokalita Mesto jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Mesto ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Wolkerova ošetrenie stromov rezom
MŠ Slnečná presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Tulská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
lokalita Fončorda, Radvaň jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sitnianska 23 ošetrenie stromu rezom
Magurská výchovné rezy stromov
lokalita Sásová jarné vyhrabávanie trávnikov
lokalita Sásová ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!