Harmonogram prác v 13. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 13. týždni (25.03.2024 - 31.03.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
9. mája ošetrenie drevín rezom 
Hviezdoslavova ošetrenie drevín rezom 
Bellušova ošetrenie drevín rezom 
Timravy ošetrenie drevín rezom 
Jesennského ošetrenie drevín rezom 
Na Uhlisku ošetrenie drevín rezom 
Mičinská cesta ošetrenie drevín rezom 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Trieda Hradca Králové zmladzovací a presvetlovací rez krov
Zvolenská cesta zmladzovací a presvetlovací rez krov
Tulská zmladzovací a presvetlovací rez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská - kosodrevina nakladanie a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu