Harmonogram prác v 13. týždni 2022

V 13. týždni (28.3.2022 - 3.4.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Povstalecká  presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie drevín
Gaštanová presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie drevín
Hronské predmestie ošetrenie sakúr (čerešní) rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Jilemnického ošetrenie sakúr (čerešní) rezom
Internátna presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie drevín
MŠ Tulská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie drevín
Okružná presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie drevín
MŠ Jilemnického ošetrenie ovocných drevín
lokalita Fončorda jarné vyhrabávanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita stará Sásová jarné vyhrabávanie trávnikov

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!