Harmonogram prác v 12. týždni 2022

V 12. týždni (21.3.2022 - 27.3.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Nám. SNP presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Hronské predmestie ošetrenie sakúr (čerešní) rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie stromov rezom
Internátna presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie stromov rezom
MŠ Tulská ošetrenie stromov rezom
Hutná-Švermova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie stromov rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
M. Bela presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie stromov rezom
Pieninská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov, ošetrenie stromov rezom

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!