Harmonogram prác v 12. týždni 2021

V 12. týždni (22.3.2021 -28.3.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Terézie Vansovej jarné vyhrabávanie trávnikov
Martina Rázusa jarné vyhrabávanie trávnikov
Smrečina garáže ošetrovanie topoľov pomocou HP 27
Povstalecká ošetrovanie drevín
DI Javorová ošetrovanie drevín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnícka 21-25 výrub drevín v zmysle výrubového rozhodnutia
Tulská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská ošetrovanie stromov a presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!