Harmonogram prác v 11. týždni 2023

V 11. týždni (13.03.2023 - 19.03.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Parčík Hungaria presvetlovací a zmladzovací rez krov
9. mája ošetrenie drevín rezom
Bellušova ošetrenie drevín rezom
Na Uhlisku ošetrenie drevín rezom
Timravy ošetrenie drevín rezom
Jesensského ošetrenie drevín rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova presvetlovací a zmladzovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
Hutná ošetrenie drevín rezom
Radvanská ošetrenie drevín rezom
MŠ Radvanská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Oremburská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Internátna ošetrenie drevín rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ďumbierska presvetlovací a zmladzovací rez krov
Magurská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Rudohorská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Krivánska presvetlovací a zmladzovací rez krov
Karpatská ošetrenie drevín rezom