Harmonogram prác v 11. týždni 2022

V 11. týždni (14.3.2022 - 20.3.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Skuteckého presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Šoltésovej presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Bakossova presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Tulská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Hutná-Švermova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Bakossova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
M. Bela presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov 

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!