Harmonogram prác v 11. týždni 2021

V 11. týždni (15.3.2021 -21.3.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cintorín Šalková orezy smutných vŕb pomocou HP 13
Cintorín Majer presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
MŠ Na Starej tehelni ošetrovanie stromov a krov
MŠ Horná ošetrovanie stromov a krov
MŠ Lazovná ošetrovanie stromov a krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Tulská 79 výrub suchej dreviny a orez smutnej vŕby pomocou HP 13
Tulská 77 - 81 vyčistenie plochy po svojvoľných orezoch drevín občanmi
Družby výrub drevín v zmysle výrubového rozhodnutia a presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Pieninská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!