Harmonogram prác v 10. týždni 2022

V 10. týždni (7.3.2022 - 13.3.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Jesenského presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Na uhlisku presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Timravy presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Parčík OUNZ presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Nám. SNP presvetľovacie rezy guľovitých javorov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
MŠ Jilemnického jarné vyhrabávanie lístia a odvoz bro
Hutná-Švermova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sitnianska   presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Strážovská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov 

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!