Harmonogram prác v 10. týždni 2020

V 10. týždni (2.3.2020 - 8.3.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 mesto BB  orez globóznych javorov
 Mestský park  ošetrovanie záhonov krov
 Stredisko 422   
 Tulská-stredový pás  odstraňovanie náletov, zber konárov
 Tulská-pravá strana-párne čísla  odstraňovanie náletov
 Stredisko 423  
 Sitnianska-revitalizácia vnútrobloku  výruby podľa právoplatného rozhodnutia

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !