kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram ošetrenia kvetinových záhonov v 18. týždni 2019

Harmonogram ošetrenia kvetinových záhonov v 18. týždni 2019

V 18. týždni ( 29. 4. 2019 - 5.5.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať ošetrenie nasledovných kvetinových záhonov:

ulica plánovaný výkon
 Stredisko Mesto

ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

 Stredisko Sásová  polievanie kvatinových záhonov  
 Stredisko Malachov  ošetrenie a polievanie kvetinových záhonov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

28.04.2019 15:23