Harmonogram kosenia v 18. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Trieda SNP I.  kosenie trávnikov
 Park pod Pamätníkom            kosenie trávnikov 
 Mládežnícka   kosenie trávnikov         
 Rudohorská  kosenie trávnikov             

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !