kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Harmonogram kosenia v 18. týždni 2019

Harmonogram kosenia v 18. týždni 2019

V 18. týždni ( 29. 4. 2019 - 5.5.2019 ) sa v meste B. Bystrica bude realizovať kosenie nasledovných ulíc :

ulica plánovaný výkon
 Trieda SNP I.  kosenie trávnikov
 Park pod Pamätníkom            kosenie trávnikov 
 Mládežnícka   kosenie trávnikov         
 Rudohorská  kosenie trávnikov             

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

28.04.2019 15:06