Hamonogram prác v 40. týždni 2021

V 40. týždni (4.10.2021 - 10.10.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP 2 kosenie a hrabanie
Jegorovova (EXT plocha) kosenie a hrabenie
cintorín Šalková kosenie a hrabanie
Národná rez živých plotov
Parčík Hungária rez živých plotov
Park OUNZ rez živých plotov
Cintorín Majer rez živých plotov
Lokalita Mesto odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Družby kosenie a hrabanie 
Okružná kosenie a hrabanie
Internátna kosenie a hrabanie
Lokalita Fončorda, Radvaň odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie
cintorín Jakub kosenie a hrabanie
Lokalita Sásová odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!