Harmonogram prác v 39. týždni 2021

V 39. týždni (27.9.2021 - 3.10.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
lokalita Mesto Spracovávanie poškodených, polámaných a vyvrátených stromov + odvoz odpadu
Trieda SNP kosenie 
Trieda SNP odstránenie letničiek s kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
lokalita Fončorda, Radvaň Spracovávanie poškodených, polámaných a vyvrátených stromov + odvoz odpadu
Mládežnícka  kosenie a hrabanie trávy
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita Sásová Spracovávanie poškodených, polámaných a vyvrátených stromov + odvoz odpadu
Rudohorská Kosenie a hrabanie trávy

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!