Harmonogram prác v 48. týždni 2021

V 48. týždni (29.11.2021 - 5.12.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Kuzmányho kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Lokalita Mesto príprava záhonov na prezimovanie
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Družby  kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Podháj kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Sládkovičova kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Moskovská jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Oremburská jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Švermova rez živých plotov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Karpatská jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Beskydská jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Mateja Bela jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Hlboká jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Lokalita sásová príprava záhonov na prezimovanie

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!