Harmonogram prác v 46. týždni 2021

V 46. týždni (15.11.2021 - 21.11.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Cesta k nemocnici kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Národná kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Nám. SNP kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Nám. Štefana Moyzesa kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Skuteckého kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Šoltésovej kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Kollárova kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Park pod pamätníkom SNP kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Rímsko-katolícky cintorín hrabanie/zber lístia a odvoz odpadu
Severná hrabanie
Limbová hrabanie
Lipová hrabanie
Povstalecká hrabanie
Podlavická cesta hrabanie
Javorová hrabanie
Lokalita Mesto príprava záhonov na prezimovanie
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Podháj kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Sládkovičova kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Moskovská hrabanie
Oremburská kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Lokalita Fončorda, Radvaň príprava záhonov na prezimovanie
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Beskydská jesenné vyhrabávanie lístia
Gerlachovská

jesenné vyhrabávanie lístia

Javornícka

jesenné vyhrabávanie lístia

Karpatská

jesenné vyhrabávanie lístia

Lokalita Sásová

príprava záhonov na prezimovanie

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!